Karakters.org

Jan Booij Advies (www.janbooij.nl), Meetin (www.meetin.eu) en Hoogeveen WTAG (www.franshoogeveen.com) beheren gezamenlijk de website www.karakters.org.

Missie:

Wij zijn geïnteresseerd in China. We hebben netwerk in China en breiden dat verder uit. We kennen de Chinese gezondheidszorg goed, hoewel we zelf op veel gebieden ook nog nieuwsgierig zijn. We kennen de opgaven voor de zorg in China. We hebben de overtuiging dat de Nederlandse gezondheidszorg voor China veel kan betekenen. Zaken doen met China kent zijn eigen regels en vraagt geduld.

Vanuit China wordt met bewondering en respect gekeken naar de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.

Onze missie is de opgebouwde kennis van en relaties met China door te laten groeien naar samenwerking en uitwisseling met aan Nederlandse en Chinese kant brede groepen participanten. Om zo de langdurig opgebouwde relaties aan twee kanten profijtelijk te maken. Inhoudelijk en zakelijk.

De huidige participanten in China en in Nederland zijn inhoudelijk geïnteresseerd en gedreven. We breiden dat nu uit met partijen die ook zakelijk profijt nastreven op de Chinese markt.

Voor wie:

Voor iedereen die geinteresseerd is in de ontwikkelingen en samenwerking in de langdurige zorg in China en Nederland. Wij dragen met deze site bij aan beter zicht op ontwikkelingen in- en mogelijkheden van samenwerken en ondernemen in de langdurige zorg en welzijn in China en Nederland.

We werken samen met organisaties in de publieke sector, zoals zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers, maar ook scholen en opleidingen, gemeenten, provincies en de landelijke overheid. De Rabobank ondersteunt ons initiatief.

Graag worden wij geattendeerd op nieuwe ontwikkelingen of interessante artikelen, films, documentaires die gaan over langdurige zorg.

U kunt ons bereiken via info@karakters.org