Lezingen

KVF_1804

Frans Hoogeveen verzorgt presentaties en lezingen voor een gevarieerd publiek: voor wetenschappers op vakcongressen, voor behandelaars, verpleegkundigen en verzorgenden, voor medewerkers welzijn, en voor mantelzorgers en vrijwilligers. Een greep uit de onderwerpen vindt u hieronder:

Lezing ‘De kracht van muziek bij dementie’
Muziek uit de late jeugd en de vroege volwassenheid kan sterke herinneringen en emoties bij ons oproepen. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, deed hier onderzoek naar en is een van de oprichters van Radio Remember, een online radiostation voor mensen met dementie (zie http://www.radio-remember.nl). Tijdens de lezing laat hij zien hoe luisteren naar voorkeursmuziek door mensen met dementie kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven. Ook behandelt hij de kracht van muziek als interventie bij de preventie en behandeling va gedragsproblemen.

Lezing ‘Intimiteit en seksualiteit bij dementie’
Jong of oud, mooi of lelijk, gezond of ziek, dement of niet, intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften. Het woord zegt het al. Maar als mensen oud en dement worden is hiervoor in de praktijk maar weinig aandacht. Mensen met dementie en hun partners zullen er niet snel zelf over beginnen en taboes zijn soms nog springlevend. Professionals zullen het initiatief moeten nemen om deze onderwerpen ter sprake te brengen. Dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, bespreekt met u in deze lezing hoe u dat kunt doen en hoe u mensen met dementie en hun naasten in staat kunt stellen om intimiteit en seksualiteit te ervaren.

Lezing ‘Lerend vermogen bij dementie’
Dementie is een proces. In de eerste fase van de ziekte heeft de mens met dementie nog veel mogelijkheden en weinig beperkingen, en als de ziekte vordert is dat omgekeerd. Maar er blijven altijd mogelijkheden, hoe gering ook, om geheugenprocessen en lerend vermogen van mensen met dementie te benutten. Dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, schreef daar samen met collega’s een opmerkelijk boek over en ontwikkelde in vervolg daarop een serie instructiefilmpjes. In deze lezing laat hij u zien wat de mogelijkheden zijn.

Lezing ‘Onbegrepen gedrag bij dementie’
Mensen met dementie vertonen nogal eens ‘onbegrepen gedrag’. Angstig gedrag, agressie, onrust, depressie, apathie en ernstig claimend gedrag zijn hier voorbeelden van. Dit gedrag wordt ook wel eens ‘probleemgedrag’ genoemd. Maar wat is eigenlijk het probleem en voor wie is het een probleem? Dat zijn belangrijke vragen. Probleemgedrag kan worden gezien als een signaal dat er voor de persoon met dementie iets niet goed zit. In deze lezing laat dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, u zien wat u kunt doen om het welbevinden en de stemming van mensen met dementie goed te houden. Hij noemt dit ‘stemmingsmanagement’: hoe beter het welbevinden en de stemming, hoe kleiner de kans op ‘onbegrepen gedrag’. Ook laat hij u zien wat u kunt doen als probleemgedrag zich toch voordoet.

Lezing ‘Kwaliteit van leven bij dementie’
Kwaliteit van leven is hèt centrale thema in de dementiezorg, zo betoogt dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg. Goede dementiezorg is erop gericht de ervaren kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten ondanks de ziekte en vaak moeilijke omstandigheden zo hoog mogelijk te houden. In deze lezing bespreekt hij alle belangrijke elementen van kwaliteit van leven van mensen met dementie en geeft hij u handvatten om in de praktijk aan kwaliteit van leven te werken.

Lezing ‘Wat willen mensen met dementie?’
Mensen met dementie zijn niet hun ziekte. Zij zijn in de eerste plaats mensen, met dezelfde menselijke behoeften als wij. Voor deze behoeften moeten wij volle aandacht hebben. Of zoals onze collega’s van de Vlaamse Alzheimerliga zeggen: ‘Vergeet dementie, onthoud mens’. In deze lezing behandelt dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, welke deze behoeften zijn. Hij geeft u handvatten om deze behoeften in de praktijk te vervullen en rekening te houden met de voorkeuren en afkeren van mensen met dementie.

Lezing ‘De dementievriendelijke samenleving’
Nu al wonen de meeste mensen met dementie ‘gewoon’ thuis. En in de toekomst zullen steeds meer mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen. Zij en hun vaak overbelaste naasten (mantelzorgers) mogen er niet alleen voor staan, anders wordt hun situatie op den duur onhoudbaar. Zij moeten open zijn over hun ziekte en situatie en hulp durven vragen aan hun familie, buren en vrienden. En in de samenleving moet meer kennis en begrip ontstaan over dementie en over hoe je mensen met dementie en hun naasten hulp kunt bieden. In onze samenleving horen mensen met dementie er gewoon bij. In deze lezing bespreekt dr. Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, hoe we aan de verwezenlijking van dit ideaal kunnen werken.

Lezing ‘Het demente brein en omgaan met mensen met dementie’
Dementie is een invaliderende aandoening. Wat weten we over het demente brein en de gevolgen van de beschadigingen in het brein op het gedrag en de stemming van mensen met dementie? Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg, behandelt in deze lezing onderwerpen als prikkelverwerking, remming, variatie in functioneren, flexibiliteit en emoties. Vanuit kennis over deze onderwerpen geeft hij u praktische handvatten voor de omgang met mensen met dementie.

Lezing ‘ “kwaliteit van leven”
Lees op de website van Stichting Alzheimer Nederland alles over deze lezing.

Brochures lezingen

programma-symposium-28-nov brochure_dementie2 flyer-wereld-alzheimer-dag 1606_bdv_mini-symposium-v3-1 16-juni-2016-programma-netwerkavond-cva-dementie
symposium-domotica-2013 Uitnodiging%20Campagne%20rondom%20Wereld%20Alzheimer%20Dag_1 uitn-werelddag-dementie-7-14 programma_landelijk_congres_omgaan_met_onbegrepen_probleem_gedrag_2014-1 Folder-dementie-en-palliatieve-zorg-1
Dementie-uitnodiging-2012-DRUK-1 congresprogramma_moderne_dementiezorg_2011-1 congresprogramma_dementie_bij_mensen_met_een_verstandelijke_beperking_130513_herh-1 arena_magazine_nummer_2-(1)-1 Congres-Professioneel-werken-in-de-ouderenzorg-1
213273447-Zorg-En-Ziekenhuiskrant-19-Maart-2014-1 Poster-Alzheimercafé-13april-2015-(1)

Vraag hieronder meer informatie aan:

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s