Intimiteit en seksualiteit bij dementie

Onlangs is bij de uitgever BSL mijn nieuwe boek “Intimiteit en seksualiteit bij dementie” verschenen.

Hoogeveen, F.R. (2021). Intimiteit en seksualiteit bij dementie. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, Nursing-reeks.

Het boek gaat over de rol en het belang van intimiteit en seksualiteit in het leven van mensen met dementie en hun partners. Die zijn groot, want intimiteit en seksualiteit zijn algemeen menselijke basisbehoeften, die niet verdwijnen als mensen ouder worden of dementie krijgen. En als die behoeften niet worden vervuld, dan kunnen mensen ongelukkig worden, en liggen eenzaamheid, depressie en gedragsproblemen op de loer. Hoe komt het dan toch dat we aan de vervulling van deze behoeften zo weinig aandacht besteden in de professionele zorg voor mensen met dementie? En hoe kunnen we dat veranderen?

Het boek is ook bedoeld voor partners van mensen met dementie. Zij kunnen het heel moeilijk krijgen. Door de dementie verandert de relatie met hun partner en kunnen intimiteit en seksualiteit op de tocht komen te staan.

Intimiteit en seksualiteit bij dementie geeft praktische adviezen aan professionals én aan mensen met dementie en hun partners.

Geur die zorgt

Sinds november vorig jaar doe ik met collega Hugo van Waarde en geurspecialist Jorg Hempenius van Iscent onderzoek en praktijkprojecten over geurtoepassingen van mensen met dementie.

Geuren zijn krachtige dragers van herinneringen en van emoties. Prettige geuren die verbonden zijn met goede ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan, blijven de rest van ons leven oproepbaar.

Dat blijft zelfs zo als mensen dementie krijgen. Geuren kunnen dan worden gebruikt om goede herinneringen op te roepen en hen in een prettige stemming te brengen.

Maar er zijn nog meer toepassingsmogelijkheden!

Lees daarvoor het bijgevoegde artikel en de brochure, en bekijk het informatiefilmpje!

Informatievideo ‘Geur die zorgt’

Webinars dementie: Digitaal leren over dementie

Zorgen voor mensen met dementie is een ingewikkeld vak. Bij medewerkers in de zorg bestaat grote behoefte hierover te blijven leren.

Digitaal leren middels webinars biedt grote mogelijkheden. Leren kan in de eigen huiselijke omgeving plaatsvinden, ook op tijdstippen buiten werktijd, en tegen lagere kosten.

En door gebruik te maken van moderne digitale technologie is interactie met docenten en medecursisten goed mogelijk!

 

Meer weten?

Download deze brochure

Of neem contact op via:

06 45 24 31 61; info@franshoogeveen.com of vul het reactieformulier in.

Nieuw handboek

Zomer 2020 verschijnt het nieuwe, brede handboek Mensen met een verstandelijke beperking. Zowel vanuit het werkveld als vanuit de opleidingen Social Work en Verpleegkunde bleek behoefte aan een dergelijke uitgave.

Ik schreef een hoofdstuk over mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Diversiteit, stigmatiseren en generaliseren

In het decembernummer 2019 van Denkbeeld interviewde ik Islamitisch geestelijk verzorger dr. Hassan Bakir over vraagstukken rond diversiteit, stigmatiseren en generaliseren.

Lees hier het interview.

In datzelfde nummer van Denkbeeld schreef mijn co-auteur Jan Booij een aanvullend artikel over ‘recht doen aan diversiteit’.

Lees hier het artikel

In mijn column in het februarinummer 2020 kwam ik op deze vraagstukken terug.

Lees hier de column.

Alzheimer Europa congres 2019

Van 23 tot 25 oktober 2019 vond het 29ste Alzheimer Europa Congres plaats in Den Haag.

Op 23 oktober gaf ik een lezing met de titel ‘Wat kan nog wél bij dementie?’. Heel bijzonder was dat de goed gevulde zaal voor de helft bestond uit mensen met dementie. Klik hier voor de pdf van de lezing.

In de middag interviewde ik live op het podium de bekende schrijfster Nicci Gerrard (de vrouwelijke helft van het schrijversduo Nicci French) over haar boek ‘What dementia teaches us about love’.

Conferentie Narva Estland groot succes

Op 19 september vond in Narva, Estland de conferentie ‘What year are we really in?’ plaats.

Samen met mijn ENIEC-collega’s Siiri Jaakson (Estland), Jennifer van den Broeke (Nederland). Conny van Amelsfoort (Nederland) en Hanna-Stiina Heinmets presenteerde ik voor een grote groep professionals in de ouderenzorg in Estland. De daaropvolgende gedachtewisseling was bijzonder boeiend.

De conferentie zal van 25 tot 27 maart 2020 worden gevolgd door de Annual Meeting 2020 van ENIEC (zie www.eniec.com).