Webinars dementie: Digitaal leren over dementie

Zorgen voor mensen met dementie is een ingewikkeld vak. Bij medewerkers in de zorg bestaat grote behoefte hierover te blijven leren.

Digitaal leren middels webinars biedt grote mogelijkheden. Leren kan in de eigen huiselijke omgeving plaatsvinden, ook op tijdstippen buiten werktijd, en tegen lagere kosten.

En door gebruik te maken van moderne digitale technologie is interactie met docenten en medecursisten goed mogelijk!

 

Meer weten?

Download deze brochure

Of neem contact op via:

06 45 24 31 61; info@franshoogeveen.com of vul het reactieformulier in.

Coaching voor ergotherapeuten – Lerend vermogen van mensen met dementie

Op 15 november 2018 bezochten 185 ergotherapeuten de nascholingsdag ‘Ergotherapie bij ouderen: Lerend vermogen van mensen met dementie’. Deze dag werd georganiseerd door Frans Hoogeveen in samenwerking met de Mark Two Academy.

Ergotherapeuten die zich willen bekwamen in de toepassing van lerend vermogen van mensen met dementie kunnen zich afzonderlijk (open inschrijving) of als team (incompany coaching) inschrijven voor een coachingstraject, dat bestaat uit twee trainingsessies en twee intervisiebijeenkomsten.

ZIE VOOR INSCHRIJVING DE PAGINA ‘COACHING’ OP DEZE WEBSITE