Strategische samenwerking tussen China en Nederland voor verbetering zorg voor mensen met dementie.


Op 9 februari hebben Lan Senior Care Corp, Beijing Penyi Human Resources Development Co en het Nederlandse bedrijf Livable een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Frans Hoogeveen liet tijdens de ondertekening zien hoe klinisch onderzoek kan worden gebruikt voor de behandeling van cognitieve stoornissen, en hoe specifieke zorgprogramma’s kunnen worden ontworpen voor verschillende stadia van cognitieve achteruitgang.

Lees hieronder over deze samenwerking in het artikel van Beijing Business Daily van 9 februari 2023.

Geur die zorgt

Sinds november vorig jaar doe ik met collega Hugo van Waarde en geurspecialist Jorg Hempenius van Iscent onderzoek en praktijkprojecten over geurtoepassingen van mensen met dementie.

Geuren zijn krachtige dragers van herinneringen en van emoties. Prettige geuren die verbonden zijn met goede ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan, blijven de rest van ons leven oproepbaar.

Dat blijft zelfs zo als mensen dementie krijgen. Geuren kunnen dan worden gebruikt om goede herinneringen op te roepen en hen in een prettige stemming te brengen.

Maar er zijn nog meer toepassingsmogelijkheden!

Lees daarvoor het bijgevoegde artikel en de brochure, en bekijk het informatiefilmpje!

Informatievideo ‘Geur die zorgt’

Nieuw handboek

Zomer 2020 verschijnt het nieuwe, brede handboek Mensen met een verstandelijke beperking. Zowel vanuit het werkveld als vanuit de opleidingen Social Work en Verpleegkunde bleek behoefte aan een dergelijke uitgave.

Ik schreef een hoofdstuk over mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Uitnodiging Masterclass ‘Dementie achter de voordeur’

Bij deze de uitnodiging voor een van de vier boeiende themabijeenkomsten over de zorg voor mensen met dementie en hun naasten, die op enig moment thuis hulp nodig hebben om daar een alledaags leven te kunnen leiden.

Op de themabijeenkomsten zal een interactieve presentatie plaatsvinden van het e-learning programma “Dementie achter de voordeur” (Sociale Benadering Dementie) middels vier korte inleidingen, waarin mensen met dementie, verzorgenden, familie en experts aan bod zullen komen.

Daarnaast zal plenair en in subgroepen worden gediscussieerd over de volgende vragen:

  • Is het medisch model te zien als tegenhanger van de Sociale Benadering Dementie of zijn beide uitgangspunten twee kanten van dezelfde medaille?
  • Op welke wijze kan in thuiszorgorganisaties de professionele samenwerking (V&V) worden versterkt d.m.v. intervisie, moreel beraad en bij- en nascholing?
  • Is daar wel geld voor?
  • Op welke wijze kan de relatie tussen professionals en mantelzorgers maximaal worden versterkt?
  • Hoe past de professional (zich aan) bij het cliëntsysteem? Hoe houdt men daar de regie vast?

Data themabijeenkomsten:

26 november 2018, Eindhoven

3 december 2018, Utrecht

4 december 2018, Amsterdam

11 december, Zwolle

Lees meer over inhoud en inschrijving in de bovenstaande bijlagen