Jazz legende Misha Mengelberg (81) overleden

Op 3 maart 2017 overleed Jazz legende Misha Mengelberg (1935) in een Amsterdams verpleeghuis. Mengelberg had de laatste jaren dementie.

Lees hier het dubbelinterview met Misha Mengelberg en mijzelf in Alzheimer Magazine (2014).

In 2013 volgde filmmaker Cherry Duyns Mengelberg en zijn orkest tijdens de laatste buitenlandse toernee.

Zie hieronder de documentaire Misha enzovoort

Vrijheid en veiligheid

Vrijheid versus veiligheid is een belangrijk dilemma in de zorg voor mensen met dementie. In het voorjaar van 2016 namen Alzheimer Nederland, de Innovatiekring Dementie, en het Landelijk Overleg Cliëntenraden het initiatief tot een project voor het organiseren van dialoogbijeenkomsten over dit onderwerp. De ambitie is om de komende drie jaar 1.000 bijeenkomsten te organiseren. Voor meer informatie zie www.vrijheidenveiligheid.nl.

Op 2 juni 2016 leidde ik een van de eerste dialoogbijeenkomsten op het ministerie van VWS. Staatssecretaris van Rijn was hierbij aanwezig.

 

Videoboodschap uit China op Denkbeeld Live Conferentie

Op 24 mei 2016 organiseerden we op de Haagse Hogeschool de Denkbeeld Live Conferentie ‘Thuis blijven wonen met  dementie: hoe langer hoe beter!?’. Er waren meer dan 300 deelnemers. Een van de programmaonderdelen was een videoboodschap uit Suzhou, waarin een beeld werd gegeven van de dementiezorg ter plaatse. Bekijk hieronder de videoboodschap:

Skype-conferentie met China

Volgend op ons bezoek aan Suzhou, China, in september 2015, organiseerden we in april 2016 een Skype-conferentie met onze Chinese collega’s. Doel van de conferentie was van elkaar te leren over de dementiezorg in onze respectieve landen en de deelname van onze collega’s van het Suzhou Social Welfare Institute aan de Denkbeeld-conferentie van mei 2016 voor te bereiden. Het werd een interessante gedachtewisseling.

Werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’

Vanaf december 2014 had ik zitting in de werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’. Deze werkgroep was ingesteld op verzoek van staatssecretaris Van Rijn, en had als opdracht: Bied mensen met dementie, hun naasten en andere betrokkenen en belanghebbenden in de samenleving (overheden, bedrijven, sociale en culturele instellingen, verenigingen, buurtbewoners) handvatten die ervoor zorgen dat mensen met dementie volwaardig mee kunnen doen, zonder taboe, schaamte of stigmatisering.

Op 12 december 2015 bood de werkgroep de staatssecretaris haar eindrapport aan, getiteld ‘Op weg naar een dementievriendelijke samenleving‘.