Inspiratiereis dementie naar Frankfurt

Van 6 tot en met 8 juni organiseren Frans Hoogeveen en Jan Booij een inspiraties reis naar het Frankfurter Verband in Frankfurt, een ‘best practice’ in de zorg voor mensen met dementie.

Deze verdiepende inspiratiereis is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van welzijn en zorg voor mensen met dementie: zorgprofessionals en onderzoekers, vrijwilligers, beleidsmakers, managers en bestuurders.

Voor meer informatie en inschrijving zie onder het tabblad ‘Inspiratiereizen’.

Alzheimer’s Disease International 20th Asia Pacific Regional Conference

Op 3 en 4 november spreek ik in Jakarta Indonesië op de Alzheimer’s Disease International 20th Asia Pacific Regional Conference. Ik geef lezingen over ‘How to deal with behavioural and psychological symptoms of dementia’ en ‘Learning ability in people with dementia’.

Zie voor het programma: https://www.alzi.or.id/conference/

Programma Dementiezorg voor elkaar gestart

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn.

Op 21 juni hebben de leden van het consortium (Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans) de samenwerkingsovereenkomst getekend. De programmacommissie van Dementiezorg voor Elkaar bestaat uit experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, adviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN. De commissie geeft inhoudelijke adviezen. VWS en Deltaplan Dementie zijn toehoorder. Marith Volp, huisarts en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, is voorzitter. Samen met onder anderen Sonja Kersten (directeur V&VN), Annet Eind (hoofd NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde LUMC) en Julie Meerveld (Alzheimer Nederland) ben ik gevraagd in deze commissie zitting te nemen.

Jazz legende Misha Mengelberg (81) overleden

Op 3 maart 2017 overleed Jazz legende Misha Mengelberg (1935) in een Amsterdams verpleeghuis. Mengelberg had de laatste jaren dementie.

Lees hier het dubbelinterview met Misha Mengelberg en mijzelf in Alzheimer Magazine (2014).

In 2013 volgde filmmaker Cherry Duyns Mengelberg en zijn orkest tijdens de laatste buitenlandse toernee.

Zie hieronder de documentaire Misha enzovoort

Vrijheid en veiligheid

Vrijheid versus veiligheid is een belangrijk dilemma in de zorg voor mensen met dementie. In het voorjaar van 2016 namen Alzheimer Nederland, de Innovatiekring Dementie, en het Landelijk Overleg Cliëntenraden het initiatief tot een project voor het organiseren van dialoogbijeenkomsten over dit onderwerp. De ambitie is om de komende drie jaar 1.000 bijeenkomsten te organiseren. Voor meer informatie zie www.vrijheidenveiligheid.nl.

Op 2 juni 2016 leidde ik een van de eerste dialoogbijeenkomsten op het ministerie van VWS. Staatssecretaris van Rijn was hierbij aanwezig.