Nursing Experience 2017

Op 6 en 7 december 2017 stond ik met drie workshops op de Nursing Experience in Ede: ‘Het demente brein’; ‘Dementie en palliatieve zorg’; en ‘Dementie en de mantelzorgers.

Het evenement trok 3500 deelnemers.

Naar aanleiding van enkele interviews met workshopgevers bracht Nursing de ‘Nursing Congres Special’ uit, die breed in Nederland werd verspreid.

Lees de Special, met daarin een interview met Frans Hoogeveen, getiteld: ‘Mensen met dementie hebben altijd mogelijkheden’.

Workshops voor Chinese zorgprofessionals

In november 2017 gaf ik samen met mijn collega Jan Booij twee workshops aan een groep Chinese zorgprofessionals: medewerkers (verpleegkundigen, fysiotherapeuten en managers) van een nieuw op te zetten verzorgingshuis en verpleeghuis in de provincie Wuxi in China. Opdrachtgever was een Chinese organisatie voor ouderenzorg (Yunlin). Uitvoerder in Nederland was Avans+ in Breda.

Zie hieronder enkele foto’s en een pdf van een powerpoint met Chinese vertaling.

PDF
Powerpoint met Chinese vertaling

‘20th Alzheimer’s Disease International Conference’ in Jakarta

In de eerste week van november was ik in Jakarta, Indonesië. Ik gaf twee lezingen op het ‘20th Alzheimer’s Disease International Conference’.

Op 2 november werd de Nederlandse delegatie ontvangen in de Nederlandse Ambassade. De conferentie was indrukwekkend, met deelnemers uit Azië, Europa, Australië en de Verenigde Staten.

Ik gaf twee lezingen: ‘How to deal with BPSD’ en ‘Learning ability in people with dementia’.

Hieronder vindt u enkele foto’s, pdf’s van mijn presentaties en een ondertitelde videoclip behorend bij de lezing over lerend vermogen.

PDF’s

Learning Ability in people with dementia

How to deal with BPSD

Alzheimer’s Disease International 20th Asia Pacific Regional Conference

Op 3 en 4 november spreek ik in Jakarta Indonesië op de Alzheimer’s Disease International 20th Asia Pacific Regional Conference. Ik geef lezingen over ‘How to deal with behavioural and psychological symptoms of dementia’ en ‘Learning ability in people with dementia’.

Zie voor het programma: https://www.alzi.or.id/conference/

Programma Dementiezorg voor elkaar gestart

Doel van het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van professionals die hieraan willen werken, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, huisartsen en andere professionals in de eerste lijn.

Op 21 juni hebben de leden van het consortium (Movisie, NIVEL, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans) de samenwerkingsovereenkomst getekend. De programmacommissie van Dementiezorg voor Elkaar bestaat uit experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, adviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN. De commissie geeft inhoudelijke adviezen. VWS en Deltaplan Dementie zijn toehoorder. Marith Volp, huisarts en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, is voorzitter. Samen met onder anderen Sonja Kersten (directeur V&VN), Annet Eind (hoofd NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde LUMC) en Julie Meerveld (Alzheimer Nederland) ben ik gevraagd in deze commissie zitting te nemen.

Jazz legende Misha Mengelberg (81) overleden

Op 3 maart 2017 overleed Jazz legende Misha Mengelberg (1935) in een Amsterdams verpleeghuis. Mengelberg had de laatste jaren dementie.

Lees hier het dubbelinterview met Misha Mengelberg en mijzelf in Alzheimer Magazine (2014).

In 2013 volgde filmmaker Cherry Duyns Mengelberg en zijn orkest tijdens de laatste buitenlandse toernee.

Zie hieronder de documentaire Misha enzovoort

Het Alzheimer Café bestaat dit jaar 20 jaar!

Op 13 februari sprak ik voor een volle zaal in het Alzheimer Café Teylingen, dat haar 20 jarig bestaan vierde. AC Teylingen was een van de eerste Alzheimer Café ’s in Nederland. Ik sprak over het lerend vermogen van mensen met dementie en over de dementievriendelijke samenleving.

Lees hier het krantenverslag in de Weekendkrant.

Lees hier het artikel in het Teylinger Nieuwsblad.

Nederland telt inmiddels meer dan 200 Alzheimer Café ’s. Later dit jaar zal Alzheimer Nederland uitgebreid aandacht besteden aan het 20 jarig bestaan van de café ‘s.